Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) v višini do 50.625,00 EUR.

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Izvedba operacije »Krepitev trženja blagovne znamke ROBUST na nemškem trgu« pomeni izjemno možnost izboljšanja konkurenčnosti podjetja. Različne odpadne/vhodne surovine (odpadni les, lesni ostanki, plastika, odpadki, lahka frakcija,…) namreč zahtevajo izbiro ustrezne drobilne naprave glede na tehnološke kriterije vhodnih elementov. Naši drobilniki omogočajo mehansko predelavo oziroma pripravo materialov, ki sedaj predstavljao odpadek, v materiale, ki se lahko koristijo v energetske ali snovne namene, omogočajo izdelavo novih produktov ter dajejo prej končnim odpadkom, dodano vrednost.

Preko vzpostavljenega showrooma bomo tako lahko pridobili nove kupce na nemškem trgu ter hkrati vzdrževali stik z že obstoječimi kupci, s čimer krepimo in utrjujemo prepoznavnost ter ugled podjetja in krepimo blagovno znamko.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

logo