Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na »Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20««.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) v višini do 20.000,00 EUR.

 

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Osnovni cilj je zvišanje produktivnosti, zmanjšanje zalog, skrajšanje pretočnega časa in obvladovanje procesa.

Predvidene aktivnosti:

  • podrobna analiza stanja procesa
  • določitev ključnih kazalnikov,
  • ugotovitev stanja in prikaz zatečenega stanja v kazalnikih (osnova za spremljanje prihrankov),
  • izdelava t.i. roadmap – načrta aktivnosti projekta uvajanja vitke organizacije, ciljev in učinkov,
  • vpeljava dnevnih sestankov, postavitev informacijske točke, vizualizacija stanja v procesu, dnevno spremljanje stanj v procesu preko ključnih kazalnikov
  • uvajanje 6S – urejeno delovno okolje,

Predvidene aktivnosti bomo izvedli v proizvodnji, planiranju, skladiščenju, nabavi in prodaji.

Zaradi vitkega procesa, kjer so odpravljene različne izgube (prekomerno procesiranje, odvečna logistika, nadurno delo, dodelave, popravila,…), zaradi  boljše izkoriščenosti strojev in skrajšanega cikla izdelkov lahko pride do znatnih prihrankov energije. Zaradi vitke proizvodnje se lahko v istem času z enako količino porabljene energije proizvede več izdelkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si

logo